93 748 00 15

L'Escoleta

QUI SOM?

L’escola bressol “L’Escoleta Jaume Viladoms” neix a Sabadell l’any 1972, per iniciativa privada, i s’especialitza en les etapes d’educació infantil de 1r o 2n cicle (0-6 anys). En aquells moments el seu nom era Escola Bressol “Nou Despertar”.

Actualment l’Escoleta Jaume Viladoms és l’escola bressol del projecte educatiu Jaume Viladoms i imparteix el 1r cicle d’Educació Infantil (0-3 anys).

Som una escola creada i arrelada a Catalunya, a les seves tradicions, a les seves festes, a la seva cultura i a la seva llengua. I és amb aquesta perspectiva d’identitat que propiciem l’acostament a altres llengües com el castellà i l’anglès, que s’incorporen d’una manera lúdica i natural al dia a dia dels infants com eina fonamental de comunicació i expressió.

La nostra llar d’infants és un lloc on els pares i mares troben, per una part, recursos per a la incorporació social del nen i, per l’altra, elements que els ajuden en la tasca educativa. L’Escoleta no és una substitució de la família, sinó el complement educatiu d’aquesta.

L’escola es planteja d’oferir un entorn en el qual el nen o nena se senti entès i atès, per tal d’oferir-li un desenvolupament integral i harmònic amb motivació i il·lusió, a través del procés d’ensenyament :       “Juguem aprenent”

En aquest primer cicle treballem de forma global. El protagonista dels aprenentatges és el mateix infant, capaç de crear el seu propi itinerari per descobrir el món que l’envolta. L’adult l’acompanya en tot moment perquè se senti segur i l’ajuda, crea situacions i li facilita materials enriquidors per estimar i nodrir el seu creixement.

L’ infant s’anirà descobrint a si mateix, s’adonarà de les seves possibilitats i s’anirà formant com a persona. També descobrirà l’entorn natural i social que l’envolta, actuant, observant, comparant, .... A través de les diferents formes de comunicació (llenguatge oral, musical, plàstic, matemàtic) el nen podrà representar i manipular la realitat que l’envolta.

L’aprenentatge que fem és actiu i es basa en la vivència del propi nen i nena. A partir de l’entorn més proper a ell, de les pròpies experiències, aprenem a posar en joc diferents procediments que els ajuden a fer sòlids els fonaments del propi aprenentatge.

Eduquem hàbits, la dinàmica de rutines que configuren el dia a dia, que més endavant es convertiran en hàbits, que els permetran aconseguir un canvi d’autonomia i de seguretat, imprescindible per l’evolució en el procés d’aprenentatge i que els facilitaran l’adquisició de nous aprenentatge en l’àmbit de l’autonomia personal (menjar, ordre, ...) i la convivència.

Eduquem les emocions. Treballem l’autoestima i l’autocreixement del propi infant per ajudar a desenvolupar el seu propi equilibri personal, i eduquem les emocions per tal d’adreçar-lo cap al camí de les bones relacions interpersonals i de convivència amb els altres.

Potenciem la creativitat. Potenciem la iniciativa, l’interès, la curiositat i la creativitat per la descoberta, per tal que intentin resoldre les diverses situacions, vagin adquirint autonomia i desenvolupant les seves capacitats, tant intel·lectuals com motrius o socials.

El joc simbòlic es treballa a partir de racons, espais concebuts per al joc i l’aprenentatge on s’incorporen activitats, rols i materials que formen part de la vida quotidiana i per tant permeten evocar-la. Aquest treball que es fa en els racons fomenta l’autonomia i la responsabilitat de l’infant, associant joc i aprenentatge.


COM ÉS L'ESCOLETA?

És igualitària: tots els nens i nenes reben la mateixa educació i fan les mateixes activitats sense distinció cultural de sexe o raça.

És integradora: l’escola acull nens i nenes amb necessitats educatives especials.

És activa:

  • Els nens i nenes han de ser el centre i l’objectiu de l’educació.

  • Parteix de les pròpies vivències dels infants.

És catalana: utilitzem el català com a primera llengua en el procés d’ensenyament - aprenentatge, respectant sempre la llengua materna.

Celebrem totes les festes, tradicions populars, i també els aniversaris dels nens, però us preguem que substituïu les llaminadures per : galetes, coca, globus, carotes,...etc.

L’escola programa excursions al llarg del curs segons el nivell i estan relacionades amb els centres d’interès treballats. Per participar en les sortides és imprescindible que hagin signat l’autorització corresponent..

 

L'ESCOLA I ELS PARES

Entenem que la col·laboració dels pares i mares amb l’escola és una condició indispensable perquè els nens i nenes s’hi adaptin sense cap problema i assoleixin els objectius proposats.

Durant el primer trimestre es fa una reunió amb l’equip d’educadores per explicar als pares i mares com funcionarà el curs i què cal tenir en compte. Cada trimestre s’elaborarà un informe per donar-vos a conèixer l’evolució i el comportament de l’infant a l’escola.

L’educadora s’entrevistarà amb els pares un cop iniciat el primer trimestre i sempre que el seguiment del nen o nena ho requereixi o sempre que els pares ho considerin oportú.

Mantindrem el contacte diari amb els pares de manera personal o mitjançant l’agenda que permetrà tenir-vos informats de les incidències del dia, a més es disposarà també, d’un espai on vosaltres, els pares, podreu escriure les observacions que considereu oportunes.