93 748 00 15

Batxillerat

BATXILLERAT (16 a 18 anys)

El Batxillerat és una etapa que té una durada de dos cursos acadèmics. Aquesta etapa es defineix com a preparatòria per a la realització dels futurs estudis superiors (Universitat i/o Cicles Formatius de Grau Superior) i/o la incorporació al món del treball.

És una etapa que demana dels alumnes l’adquisició d’una sèrie d’hàbits de treball que els proporcionin la maduresa suficient per adquirir autonomia i rigor en el treball intel·lectual, disciplina i ordre en l’estudi i mètode de treball científic.

El batxillerat ha de fomentar l’aprenentatge al llarg de tota la vida. El jove ha de tenir una formació completa, tant en coneixements com en competències, que li permeti seguir aprenent i que pugui combinar l’estudi i la formació, amb l’activitat laboral o amb altres dedicacions.

En acabar el Batxillerat, els alumnes han de triar quins estudis superiors volen cursar. Per tal d’ajudar-los a prendre de manera responsable i encertada aquesta decisió, realitzem una tasca d’orientació acadèmica i professional on el tutor és la peça clau, a través de tutories personalitzades i de l’equip d’orientació del centre.

Estructura general del batxillerat

 L’escola ofereix totes les modalitats de batxilllerat :

- Modalitat d’Arts

Mostra dels treballs fets pels alumnes de Batxillerat d'Arts

- Modalitat de Ciències i Tecnologia :

- Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials :