93 748 00 15

ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (12 a 16 anys)

És l’última etapa de l’educació obligatòria. Està organitzada en 4 cursos que van de 1r d’ESO a 4t d’ESO.

L’organització interna del centre encara contempla un objectiu organitzatiu en dos cicles :

  • 1r Cicle : 1r i 2n ESO
  • 2n Cicle:  3r i 4t ESO

És una etapa de ruptura amb l’educació primària i que prepara el canvi per prendre les grans decisions. Ens marquem com a objectius aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure.

En aquesta nova etapa els alumnes passen d’un model d’aprenentatge liderat pel mestre de l’aula que alhora és el tutor, a un model on un conjunt de professors i professores (equip docent) es fa responsable del grup conduit per un d’ells que és el tutor, i per tant responsable de l’acompanyament dels alumnes i les famílies en aquest camí de creixement i de presa de decisions.

A l’ESO s’aprofiten tots els recursos educatius per tal de fer significatiu l’aprenentatge i assegurar la motivació de l’alumne. Treballem d’acord amb els nostres objectius per aconseguir un rendiment satisfactori d’acord amb les seves capacitats. Són elements fonamentals d’aquesta etapa : l’atenció individualitzada, l’orientació personal i professional i la proposta curricular optativa.

En acabar aquesta última etapa obligatòria, els alumnes rebran el títol de Graduat ens ESO, si han aconseguit assolir els objectius fixats, i així els facultarà per accedir a l’Educació Secundària Postobligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà).