93 748 00 15

Fundació Tr@ms

Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat docent que proposa un projecte col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari de centre.

L’Escola Jaume Viladoms és centre associat a la Fundació des de l’any 2004 i forma part del Patronat des del mateix any.

S'han aconseguit nivells d'excel·lència en la implementació de procediments innovadors a les aules gràcies a la suma d'esforços entre escoles. 

La Fundació col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per tal d'aconseguir l'extensió global de la innovació, participant en congressos i conferències i realitzant formació del professorat.

Actualment la nostra comunitat educativa agrupa més de 1.000 docents i 14.000 alumnes. Les escoles es situen arreu de Catalunya.

Podeu veure la memòria del Curs 21-22:  MEMÒRIA CURS 21-22