93 748 00 15

Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6 a 12 anys)

En aquesta etapa, i com a continuació del camí iniciat a Educació Infantil, és on es consoliden els hàbits, els coneixements i les destreses fonamentals. L’escola esdevé un àmbit de convivència i cultura. Ens proposem que els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats pròpies per a l’aprenentatge, que siguin capaços de ser crítics, de cooperar amb els seus iguals i d’adaptar-se a l’entorn social proper, basant-se en el respecte i la pau.

És un moment òptim per combinar l’adquisició de bons hàbits de treball amb promoure la motivació i l’interès per aprendre. Els alumnes se senten motivats amb unes propostes educatives i docents que satisfan els seus interessos i necessitats, mitjançant unes metodologies innovadores que potencien el treball cooperatiu.

L’escola treballa les habilitats socials, amb les quals es potencia el desenvolupament personal, emocional i afectiu de l’alumne, amb una visió humanista dels nens i nenes, on el progrés de les persones és important.

Aquesta etapa es distribueix en tres cicles, de dos cursos cadascun :

  •  6 a 8 anys Cicle Inicial (1r i 2n de Primària)
  •  8 a 10 anys Cicle Mitjà (3r i 4t Primària)
  •  10 a 12 anys Cicle Superior (5è i 6è Primària)