93 748 00 15

Projecte educatiu

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

 

  • El projecte de Jaume Viladoms es basa en un ideari comú i un model educatiu adaptat a cada etapa formativa. Aquesta combinació ens permet transmetre uns valors transversals i una formació integral que afavoreixen el ple desenvolupament de la personalitat del nostre alumnat.

  • Des dels nostres orígens hem mantingut un esperit d’escola oberta i integradora, que proporciona als alumnes una formació global, més enllà dels coneixements teòrics i tècnics, i els aporta valors com a membres actius de la societat. Per això, intentem transmetre valors com la tolerància, la solidaritat, el respecte i l’honestedat.

  • Alhora, impliquem els alumnes en el seu aprenentatge, perquè es corresponsabilitzin de la seva formació i es desenvolupin plenament com a membres actius de la comunitat.

  • Som una escola laica i catalana, però alhora oberta a tothom: defugim qualsevol discriminació i promovem el respecte a les manifestacions culturals i les tradicions d’altres pobles.

  • L’escola treballa les habilitats socials, i potencia el desenvolupament personal, emocional i afectiu de l’alumne amb una visió humanista dels nens i nenes; el progrés personal és fonamental.

  • Estimulem el coneixement de les noves tecnologies i els avenços científics i culturals, alhora que vetllem perquè l’educació fomenti el respecte de l’equilibri ecològic i mediambiental.

  • Apostem per la innovació, sense perdre la tradició, la sostenibilitat i els hàbits saludables.Vivim les festes, la música, la dansa i l’art.

  • Això ens permet donar una oferta formativa completa, des dels zero als vint anys. A més, som un centre educatiu concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.