93 748 00 15

Sortides al finalitzar el batxillerat

Una vegada els/les alumnes han finalitzat el Batxillerat podran escollir entre les opcions acadèmiques que es trobaran al seu abast tenint en compte els seus resultats obtinguts i les seves preferències personals. Aquestes opcions són les següents:

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Una vegada finalitzat i superat el Batxillerat es poden seguir estudis universitaris superiors. Segons la modalitat de Batxillerat escollida es té accés a unes carreres universitàries o a unes altres.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Els Cicles Formatius de Grau Superior són un tipus d’ensenyament superior de formació Preuniversitària que requereix la superació del Batxillerat per accedir-hi.
Un cop superat el cicle formatiu els alumnes obtenen la titulació de Tècnic Superior.
Degut al caràcter professionalitzador d’aquests cicles formatius, hi ha la possibilitat, o bé d’accedir directament al món laboral o bé de realitzar carreres universitàries de 1er cicle afins a les famílies professionals. Si es tria l’opció de realitzar una carrera universitària des d’ un cicle formatiu, cal que sabeu que hi ha crèdits univeritàris que es convaliden amb algunes assignatures realitzades als cicles.

 

LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL