93 748 00 15

Equip humà

Infantil i Primària Nom Correu

DIRECTOR TITULAR

Xavier Sanuy Castells

 xavier.sanuy@jviladoms.cat

DIRECTORA PEDAGÒGICA 

Anna Maria Capdevila Tatché   

 anna.capdevila@jviladoms.cat 

CAPS D'ESTUDIS 

Rosa M. Roca Jové (Ed. Inf.)

 rosa.m.roca@jviladoms.cat
 

Núria Bordons Closa (Ed.Pri.)

 nuria.bordons@jviladoms.cat

TUTORS/ES EDUCACIÓ INFANTIL

   

P3

Eva Lietos Grau

eva.lietos@jviladoms.cat

P4

  Mercè Ribas Alavedra

merce.ribas@jviladoms.cat

 P5

 Rosa Mª Roca Jover

rosa.m.roca@jviladoms.cat  
     
 TUTORS/ES EDUCACIÓ PRIMÀRIA    
 1r C. Inicial 1r

Verònica Soriano Jiménez

eulalia.carceller@jviladoms.cat

2n C. Inicial 2n

 Eulàlia Carceller Montfort  

 veronica.soriano@jviladoms.cat

1r C. Mitjà 3r

 Marta Carbonell Gimeno

  anna.garcia@jviladoms.cat 

2n C.Mitjà 4t

Anna García Acosta 

 marta.carbonell@jviladoms.cat

1r C.Superior 5è

Núria Bordons Closa

albert.grau@jviladoms.cat

2n C.Superior 6è

 Albert Grau Sorribes

 nuria.bordons@jviladoms.cat  
     

ESPECIALISTES

   

Música

Míriam Vives Bertolín (de P3 a 6è.)

 miriam.vives@jviladoms.cat

Anglès

Míriam Vives P3 i P5

 miriam.vives@jviladoms.cat
 

Georgina Soley 1r a 6è

 georgina.soley@jviladoms.cat

Informàtica

Anna García Acosta 3r

 anna.garcia@jviladoms.cat
  Susanna Ordóñez 2n- 4t.- 5è i 6è i coordin. d' Informàtica     susanna.ordonyez@jviladoms.cat
 

Verònica Soriano 1r 

 veronica.soriano@jviladoms.cat
  Anna Maria Capdevila Tatché   anna.capdevila@jviladoms.cat 

Ed.Física i Psicomotricitat

Susanna Ordóñez (Infantil i CI)

  susanna.ordonyez@jviladoms.cat
  Anna Maria Capdevila Tatché (CM i CS) anna.capdevila@jviladoms.cat 
Mestres de suport Francesc Fabregat Misas francesc.fabregat@jviladoms.cat
  Anna Guitart Casablancas anna.guitart@jviladoms.cat
Assessorament psicopedagògic/
atenció a la diversitat/
neceessitats educatives

 Sònia Ollé Díaz

Formació en pràctiques (P3)

Nil Mataix Sanjuan

Administració i secretaria

Xavier Comas Vidal